سفارش تبلیغ
صبا

شهید علی پور

کجایند مردان بی ادعا

 

سراپا وسعت دریا گرفتند.
همان مردان که در دل جا گرفتند,
تمام خاطرات سبزشان ماند,
به بام آسمان مأوا گرفتند,
به دوش ما چه ماند ای دل، که وقتی,
خدا را شاهدی تنها گرفتند,
چه شد ای دل، که در این راه رفته,
جواز وصل را بی‌ما گرفتند,
مگر مردان غریبی می‌پسندند,
غریبانه ره دریا گرفتند؟


طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
پیوندها